2 thoughts on “Chúa Nhật 28 TN Năm A – TV22

  • October 10, 2017 at 5:33 am
    Permalink

    Anh ca sy Tan Dat oi, cau dap cua Dap Ca Chua Nhat 28TNA

    Đáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài (c. 6cd).

Leave a Reply

%d bloggers like this: